Smart Media logotype

Bjørnar Bang ansatt som prosjektleder